Kita,  Verslas/Ekonomika

Kas yra UAB ir ką reikia žinoti apie steigimą?

UAB – tai uždarosios akcinės bendrovės santrumpa. Jei nagrinėtume šią sąvoką, sužinotume, jog uždaroji akcinė bendrovė yra įmonė, o jos kapitalas yra suskirstytas į dalis. Į dalis suskirstytas uždarosios akcinės bendrovės turtas yra vadinamas akcijomis. Tokio pobūdžio bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei 10 tūkstančių. Kalbant apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus, reikia paminėti, jog jų negali būti mažiau kaip 250, o pati uždaroji akcinė bendrovė yra ribotis civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau bendrovės steigėjais gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Kiekvienas uždarosios akcinės bendrovės akcininkas turi vienodas teises ir pareigas.

UAB steigimas

Uždaroji akcinė bendrovėIšsiaiškinus kas yra UAB, pravartu žinoti ir keletą pagrindinių dalykų apie uždarosios akcinės bendrovės steigimą. UAB steigimas gali būti skirstomas į šiuos punktus:

Pavadinimo parinkimas

Vienas svarbiausių dalykų, kuris turi būti aptartas prieš steigiant UAB, tai – pavadinimo parinkimas. Kaip žinia, pavadinimas yra reikalingas tam, kad įsteigtą UAB būtų galima atskirti nuo kitų įmonių. Vienas svarbiausių kriterijų, kuris yra keliamas UAB pavadinimui yra tas, jog pavadinimas negali prieštarauti moralės normoms, o taip pat negali būti kopijuojamas.

UAB steigimo dokumentai

UAB steigimas neįsivaizduojamas be steigimo dokumentų. Visi steigimo dokumentai turi atitikti įstatymus bei teisės aktus. Įsteigus UAB, suteikiama teisė atidaryti kaupiamąją sąskaitą kuriame nors banke. Reikia paminėti ir tai, jog UAB steigėjai turi sušaukti ir steigiamąjį susirinkimą, na, o jei UAB yra steigiamas tik vieno steigėjo, tuomet rašytiniai jo sprendimai prilygsta steigiamojo susirinkimo sprendimams.

UAB buvimo vietos registracijos adresas

UAB buvimo vietos adresas turi būti būtinai nurodytas steigimo sutartyje, taip pat turi būti pateikiami dokumentai nurodantys teises į UAB patalpas.